Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProblemy z przypisaniem skutku w polskim prawie karnym
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. XI
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Problemy z przypisaniem skutku w polskim prawie karnym, (w) Aktualne problemy prawa i procesu karnego, Księga ofiarowana Profesorowi Grajewskiemu, pod red. M. Płachty, Gdańskie Studia Prawnicze, tom XI/2003.