Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrzestępstwo ciągłe de lege lata i de lege ferenda
Nazwa czasopisma Prokuratura i Prawo
Numer nr 4
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii