Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProponowane zmiany w kodeksie karnym. Część ogólna - wybrane zagadnienia. Część II
Nazwa czasopisma Edukacja Prawnicza
Numer nr 8
[autor:] W. Zalewski
Miasto:  2003
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Proponowane zmiany w kodeksie karnym. Część ogólna - wybrane zagadnienia. Część II - Edukacja Prawnicza, numer 8 (53) maj 2003.