Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułNauka niemiecka o idei kompensacji w prawie karnym - wybrane zagadnienia
Nazwa czasopisma Studia Prawnicze
Numer nr 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto:  2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Nauka niemiecka o idei kompensacji w prawie karnym - wybrane zagadnienia, Studia Prawnicze, 2/2002 r.