Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNaprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice
[w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Gostyńskiego
[red:]  S. Waltoś
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Zakamycze 2002
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Naprawienie szkody w polskim prawie karnym a postulaty restorative justice, [w] Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Gostyńskiego (red.) S. Waltosia, B. Nity, P. Trzaski, M. Żurka, Zakamycze 2002.