Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułHistoryczne przekształcenia idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej
Nazwa czasopisma Palestra
Numer 3-4
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Historyczne przekształcenia idei kompensacji w ramach odpowiedzialności karnej, Palestra, 3-4/2002 r.