Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProblematyka prawna ugody sądowej w prawie karnym
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer 2
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2000
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Problematyka prawna ugody sądowej w prawie karnym, Przegląd Sądowy 2/2000 r.