Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrawo europejskie z perspektywy problematyki stanowienia i stosowania polskiego prawa karnego
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer t. IV
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 1999
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Prawo europejskie z perspektywy problematyki stanowienia i stosowania polskiego prawa karnego, Gdańskie Studia Prawnicze, tom IV/1999 r.