Publikacja typu: Referaty
TytułPopulizm penalny - próba zdefiniowania zjawiska
Na konferencji: Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej: Dziekan WPiA UG prof. dr hab. Jarosław Warylewski, dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG, dr Ryszard Skarbek, dr Wojciech Zalewski, dr Jacek Potulski oraz mgr Paweł Petasz wzięli udział w zorganizowanym przez Katedrę Prawa Karnego Materialnego Uniwersytetu Wrocławskiego Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Prawa Karnego, który odbył się w dniach 24 - 27 września 2008 r. w Szklarskiej Porębie. Tematem zjazdu była problematyka populizmu penalnego, jako zagrożenia dla racjonalności stanowienia oraz stosowania prawa. Omawiano również projektowane zmiany w polskim prawie karnym. W czasie Zjazdu wygłoszonych zostało pięć referatów naukowych, wśród których znalazł się także referat pt. "Populizm penalny - próba zdefiniowania zjawiska" autorstwa dra Wojciecha Zalewskiego. Wystąpienie dr W. Zalewskiego, otwierające Ogólnopolski Zjazd Katedr, spotkało się z bardzo życzliwym przyjęciem przez audytorium. Natomiast w dyskusjach podsumowujących referaty prelegentów głos zabrał dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UG. W Zjeździe uczestniczył także Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny RP dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UR.