Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułOkoliczności wyłączające bezprawność czynu. IV Bielańskie kolokwium karnistyczne
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Okoliczności wyłączające bezprawność czynu - IV Bielańskie kolokwium karnistyczne, 16.05.2007 r.