Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułCzłowiek w obliczu prawa
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2007
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Człowiek w obliczu prawa", 23. 04. 2007 r. Konferencja naukowa, Uniwersytet Gdański, Sopot, referat dr W. Zalewskiego pt. "Izolacja więzienna a sprawiedliwość naprawcza".