Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułWczesne chrześcijaństwo a kwestia uczłowieczenia płodu
Nazwa czasopisma Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria
Numer 3 (59)
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Warszawa 2006
Strony: 153 - 168
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa