Publikacja typu: Referaty
TytułThe Problems of Free Will According to Albert Einstein
Na konferencji: Konferencja międzynarodowa PIRT VIII (Physical Interpretations of Relativity Theory), Londyn
[autor:] O. Nawrot
Rok: 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa