Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPublicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce
[autor:] A. Powałowski
Miasto: Gdańsk 2008
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska