Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUber die nichtsklasseschen rechtłichen regełungen
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lipskiego
Numer 15
[autor:] J. Niesiołowski
Miasto: Lipsk 1985
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa