Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułTransformacja norm prawnych w normy operacyjno-zarzadzające
[w:] Kultura prawna i dysfunkcjonalność prawa (praca zbiorowa)
[autor:] J. Niesiołowski
Miasto: Warszawa 1988
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa