Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZagadnienie przymusu we prawie
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 10
[autor:] J. Niesiołowski, R. Pazkiewicz
Miasto: Warszawa 1989
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa