Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDecyzje polityczne w systemach społecznych. Rozważania na tle monografii pod red. A.Bodnara, W. J, Szczepańskiego
Nazwa czasopisma Edukacja Polityczna
Numer 13
[autor:] J. Niesiołowski, T. Langer, L. Starosta
Miasto: Warszawa 1990
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa