Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułNormy, dyrektywy, optatywy jako wypowiedzi prawodawcy
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. VII
[autor:] J. Niesiołowski
Miasto: Gdańsk 2000
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa