Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułCzy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie polskim?
Nazwa czasopisma Palestra
Numer 7-8
[autor:] P. Sut
Miasto: Warszawa 1995
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa