Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona godności człowieka a tzw. nowe media
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. VII
[autor:] P. Sut
Miasto: Gdańsk 2000
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa