Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOchrona prywatności a bezpieczeństwo jednostki
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. IX
[autor:] P. Sut
Miasto: Gdańsk 2002
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa