Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułOchrona sfery intymności w prawie polskim - uwagi de lege lata i de lege ferenda
Nazwa czasopisma Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
Numer 4
[autor:] P. Sut
Miasto: Warszawa 1994
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa