Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułProblem twórczej wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych
Nazwa czasopisma Państwo i Prawo
Numer 9
[autor:] P. Sut
Miasto: Warszawa 1997
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa