Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWieloaspektowość godności, praw człowieka i dóbr osobistych (uwagi na tle regulacji ochrony danych osobowych)
[w:] Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa
[autor:] P. Sut
Miasto: Katowice 2002
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa