Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo publiczne a zasada swobody umów
[w:] Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska
[red:]  L. Lesczyński
[autor:] J. Niesiołowski,P. Sut
Miasto: Lublin 1999
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa