Publikacja typu: Hasła
TytułAksjologia a prawo, Dobro prawne, Moralność prawa, Nauki prawne, Przestrzeganie prawa, Stosunek prawny
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[autor:] P. Sut
Wydawnictwo: C.H. Beck
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa