Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułKilka uwag o odpowiedzialności prawnej
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze, t. IX
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Gdańsk 2003
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa