Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDylematy humanitarnej interwencji
Nazwa czasopisma Studia europejskie
Numer XII
[autor:] S. Sykuna,J. Zajadło
Miasto: Gdynia 2004
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa