Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułTeoretycznoprawne aspekty humanitarnej interwencji
[w:] Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej
[red:]  L. Lesczyński
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Lublin 2004
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa