Publikacja typu: Studia i artykuły
Tytuł"Słuszna przyczyna" jako przesłanka humanitarnej internwencji
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XII
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa