Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUsprawiedliwiona nieświadomość zagrożenia karą jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność za wykroczenie
Nazwa czasopisma Przegląd Sądowy
Numer 5
[autor:] S. Sykuna, J. Guść
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa