Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKryzysy humanitarne: Użycie siły jako ulitima ratio
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer XIV
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa