Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułHigh-Tech Weapons and the Protection of Human Rights during Humanitarian Interventions
[w:] Selected Papers on High Technology Law
[red:] M. Barczewski,M. Miłosz, R. Warner
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Chicago-Gdańsk 2006
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa