Publikacja typu: Referaty
TytułHumanitarna Interwencja jako narzędzie ochrony praw człowieka
Na konferencji: Prawne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie). Kazimierz Dolny
[autor:] S. Sykuna
Rok: 2003
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa