Publikacja typu: Hasła
TytułAutopojesa, Prawo podmiotwe, Odpowiedzialność prawna, Suwerenność, Trudne przypadki
[w:] Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[autor:] S. Sykuna
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa