Publikacja typu: Glosy i przeglądy orzecznictwa
TytułGlosa do wyroku SA w Katowicach z 30.04.2004 r. ACa 276/04. [Dot. prawnych aspektów transseksualizmu]
Wyrok: ACa 276/04 SA w Katowicach
[w:] Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa
Numer wydania 3
[autor:] M. Wojciechowski
Miasto: Gdańsk 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa