Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułZjazd Katedr Prawa Karnego
[autor:] P. Petasz,J. Potulski,J. Warylewski,W. Zalewski
Miasto: Gniezno 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Zjazd Katedr Prawa Karnego, Collegium Europeanum Gnesnense im. Jana Pawła II, Gniezno, 26-29 wrzesnia 2006 r.