Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrzeciwdziałanie przemocy psychicznej w miejscu pracy oraz dyskryminacji ze względu na wiek
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

"Przeciwdziałanie przemocy psychicznej w miejscu pracy oraz dyskryminacji ze względu na wiek", Konferencja naukowa zorganizowana przez Sejmik Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenia Antymobbingowe w Gdańsku, referat dr Wojciecha Zalewskiego pt. "Aspekty prawne mobbingu", 19 kwietnia 2006 r.