Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułKonferencja w Sądzie Najwyższym nt. "Co należy zmienić w obowiązującym prawie karnym materialnym i procesowym"
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Warszawa 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Konferencja w Sądzie Najwyższym nt. "Co należy zmienić w obowiązującym prawie karnym materialnym i procesowym" - omówienie przez dr W. Zalewskiego na Konferencji ankiety rozesłanej w 2005 r. do sędziów i prokuratorów, Warszawa, 8.12.2005 r.