Publikacja typu: Referaty
TytułPrywatne więzienie - szanse i zagrożenia
Na konferencji: IV Polski Kongres Penitencjarny
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Misja Służby Więziennej a jej oczekiwania wobec aktualnej polityki kryminalnej i oczekiwań społecznych, IV Polski Kongres Penitencjarny, referat dr W. Zalewskiego pt. Prywatne więzienie - szanse i zagrożenia, Kalisz 22 - 24 listopada 2006 r.