Publikacja typu: Referaty
TytułAspekty prawne mobbingu
Na konferencji: Przeciwdziałanie przemocy psychicznej w miejscu pracy oraz dyskryminacji ze względu na wiek
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Przeciwdziałanie przemocy psychicznej w miejscu pracy oraz dyskryminacji ze względu na wiek, Konferencja naukowa zorganizowana przez Sejmik Województwa Pomorskiego i Stowarzyszenia Antymobbingowe w Gdańsku, referat dr W. Zalewskiego pt. Aspekty prawne mobbingu, 19 kwietnia 2006 r.