Publikacja typu: Referaty
TytułMass imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności
Na konferencji: Teoria i praktyka penitencjarna
[autor:] W. Zalewski
Rok: 2005
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Referat dr W. Zalewskiego pt.: "Mass imprisonment - koniec marzeń o alternatywie dla kary pozbawienia wolności"wygłoszony podczas koferencji naukowej zorganizowana przez Centralny Zarząd Służby Więziennej we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim pt.: "Teoria i praktyka penitencjarna" w Popowie nad Bugiem k. Warszawy - 25-29 kwietnia 2005 r.