Publikacja typu: Hasła
TytułModalność (wypowiedź modalna)
[w:] J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć
[autor:] O. Nawrot
Wydawnictwo: C.H.Beck
Miasto: Warszawa 2007
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa