Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułKarnoprawna ochrona dóbr kultury
Nazwa czasopisma "Gdańskie Studia Prawnicze" 2003
Numer t. XI
[autor:] K. Zeidler
Miasto: Gdańsk 2003
Strony: 9
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa