Publikacja typu: Referaty
TytułKoncepcja "responsibility to protect" - szanse i zagrożenia
Na konferencji: I warszawsko-toruńskie kolokwium naukowe praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego
[autor:] J. Zajadło,P. Zajadło-Węglarz
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego