Publikacja typu: Referaty
TytułOdpowiedzialnosc za wykonanie lub niewykonanie rozkazu - problemu filozoficzne
Na konferencji: "Międzynarodowe Prawo Humanitarne Konfliktów Zbrojnych we współczesnych konfliktach zbrojnych"
[autor:] J. Zajadło,P. Zajadło-Węglarz
Rok: 2008
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego