Publikacja typu: Referaty
TytułLegal Aspects of Psychiatric Publications – Copyright in Internet
Na konferencji: 10th International Scientific Students’ Conference for Students and Young Doctors
[autor:] M. Barczewski
Rok: 2002
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego