Publikacja typu: Referaty
TytułRejestracja praw własności przemysłowej w obrocie międzynarodowym
Na konferencji: Konkurencja w Internecie - wybrane aspekty prawne
[autor:] M. Barczewski
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego