Publikacja typu: Referaty
TytułAktualne problemy i kierunki zmian prawa karnego w zakresie ochrony własności intelektualnej
Na konferencji: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kryminalistyczno – Prawne Aspekty Przestępczości Intelektualnej”
[autor:] M. Barczewski
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego